בשנת בצורת יש עדיפות לגידולים אורגניים
מאת חיים אורגניים   

Imageלאור כמות המשקעים הנמוכה לה זכינו בחורף האחרון, מתחילים לדון באפשרות של הכרזה על "שנת בצורת", אם לא ירדו עוד גשמים בשבועות הקרובים, זה עלול לקרות. במחקר שנעשה בארה"ב יש בשורה לחקלאים שמתמודדים עם כמויות מעטות של גשמים בשנים האחרונות.

 

 

 

מחקר שפורסם לאחרונה ב"Agronomy Journal", מגלה כי בשנים שחונות, בהן כמות המשקעים נמוכה, היבול בחלקות לגידול אורגני היה רב יותר, מאשר בחלקות של גידולים "רגילים".


בחלקות האורגניות היה גבוה יותר מגידולים רגילים, בשנים יבשות ושווה בגודלו בשנים בהן כמות המשקעים היתה רגילה. בשנים גשומות במיוחד ביבול האורגני עלול לסבול מיבול נמוך בכ-10% אם השימוש במכונות ל"עישוב" נדחה. את זה ניתן לתקן ע"י שימוש באדים או חומץ כדי להשתלט על צמיחת העשבים.

 

המחקר מייחס את היבולים הגדולים בשנים שחונות ליכולת של האדמה, בחלקות אורגניות, לספיגה מהירה יותר של מי גשמים. תודות לרמות הגבוהות של פחמנים אורגניים, ההופכים את האדמה לפריכה ומאפשר לה לספוג ולאגור יותר מיי גשמים.