גינת ירק מא' עד ת'
מאת חיים אורגניים   

בשבוע שבועיים הקרובים תוקם גינת ירק אורגנית ע"י צוות "חיים אורגניים" בהדרכתו של דרור ניסן.
הקמת הגינה, הזריעה והשתילה, כל הפעילויות עד לקטיף המיוחל
יתועדו ויועברו מעל דפי האתר בזמן אמת עם עדכונים ותמונות.
תוכלו להיות שותפים בשיקולים העומדים מאחורי קבלת ההחלטות לגבי צורת הגינה, המיקום
וכמובן הצמחים שהיא תכיל.
בכל כמה ימים תוכלו לצפות יחד איתנו בהתפתחות הגינה, ללמוד שלב אחרי שלב, לשאול ולהתייעץ.